Trang chủ » làm thế nào để » Sử dụng Nhận xét trong Tài liệu Word 2007

  Sử dụng Nhận xét trong Tài liệu Word 2007

  Công cụ nhận xét trong Word 2007 là một cách tuyệt vời để đọc bằng chứng báo cáo hoặc luận văn và ghi chú cho chính bạn thay vì viết chúng lên một tờ giấy.

  Mở tài liệu Word của bạn. Trên ruy-băng bấm vào tab Xem lại và bấm vào Biểu tượng Nhận xét mới.

  Làm nổi bật khu vực mà bạn muốn tạo ghi chú và Word thêm một quả bóng liên kết đến văn bản đó nơi bạn có thể thêm ghi chú của mình.

  Sau khi sắp xếp những suy nghĩ của tôi về bản nháp thô này, tôi chọn tùy chọn Hiển thị tất cả các bản sửa đổi Inline..

  Điều này giúp dễ dàng duy trì giao diện sạch trên tài liệu. Chỉ cần di chuột qua văn bản được ghi chú để xem bình luận.