Trang chủ » trường học » Tài nguyên và tệp chia sẻ mạng Windows

  Tài nguyên và tệp chia sẻ mạng Windows

  Lớp học Geek này sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết về việc chia sẻ tệp và tài nguyên như máy in trong mạng dựa trên Windows.

  Bài học 1: Tài khoản người dùng, nhóm, quyền và vai trò của họ trong việc chia sẻ

  Lớp học How-To Geek này dành cho những người có mạng gia đình riêng với ít nhất một PC hoặc thiết bị Windows. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp cho bạn kiến ​​thức bạn cần để thiết lập chia sẻ trong Windows và có thể chia sẻ tệp, thư mục và thiết bị với các PC hoặc thiết bị khác trong mạng gia đình của bạn, bất kể hệ điều hành nào, bất kể hệ điều hành nào.

  Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong chia sẻ mạng

  Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu một số khái niệm mạng: nhóm làm việc, tên máy tính, địa chỉ IP, vị trí mạng và Homegroup. Mục tiêu của chúng tôi là để bạn hiểu những khái niệm này là gì và vai trò của chúng trong việc chia sẻ mạng là gì.

  Bài học 3: Tùy chỉnh cài đặt chia sẻ mạng của bạn

  Mục tiêu của bài học này là giải thích tất cả các cài đặt chia sẻ mạng có sẵn trong Windows và những gì họ làm. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng thật không may, nó không phải là.

  Bài học 4: Chia sẻ với người khác bằng Thư mục công cộng

  Mục tiêu của bài học này là để giải thích khái niệm thư mục Công cộng, nó là gì và hoạt động như thế nào. Như bạn sẽ thấy, thư mục này có thể được sử dụng cả để chia sẻ với những người khác sử dụng cùng một máy tính và với những người khác trên mạng.

  Bài học 5: Chia sẻ với Homegroup

  Mục tiêu của bài học này là để bạn có được sự hiểu biết đầy đủ về khái niệm Homegroup và cách thức hoạt động của nó để chia sẻ mạng.

  Bài 6: Chia sẻ với mạng bằng Trình hướng dẫn chia sẻ

  Mục tiêu của bài học này là giải thích chi tiết về Wizard Sharing Sharing của Windows trong Windows là gì, cách thức hoạt động và cách sử dụng nó trong chia sẻ mạng.

  Bài 7: Chia sẻ với Mạng bằng Chia sẻ Nâng cao

  Mục tiêu của bài học này là giải thích khái niệm về Advanced Advanced Sharing và cách thức hoạt động trong Windows.

  Bài 8: Cách làm việc với ổ đĩa mạng & vị trí mạng

  Mục tiêu của bài học này là giải thích các ổ đĩa mạng và vị trí mạng là gì, chúng làm gì, tại sao chúng hữu ích và cách sử dụng chúng.

  Bài 9: Cách chia sẻ thiết bị với người khác trên mạng

  Mục tiêu của bài học này là giải thích cách chia sẻ máy in của bạn và ổ cứng ngoài với những người khác trên mạng.

  Bài học 10: Cách xem và truy cập Những gì được chia sẻ trên mạng

  Đối với bài học cuối cùng trong loạt bài Geek School này, chúng tôi sẽ nói về việc truy cập mọi thứ được chia sẻ trên mạng.